Продължавайте да вървите напред

И Петър Му отговори: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. А Той каза: Ела! И Петър слезе от лодката и вървеше по водата, за да иде при Исус. МАТЕЙ 14:28 –29

Когато Петър стъпи извън лодката по заповед на Исус, той направи нещо, което до онзи момент никога не беше правил. Докато вярваше, той беше успешен, но когато страхът обзе сърцето му, той започна да потъва!

Грешката на Петър беше, че умът му беше прекалено зает с бурята. Когато той се фокусира върху обстоятелствата около него, вместо върху Спасителя, Който беше близо до него, той изгуби вярата си и започна да се съмнява.

В Римляни 4:18–21 се казва, че Аврам не се поклати и беше непоколебим във вярата си, когато се сблъска с трудни обстоятелства. Той беше наясно със собствената си ситуация, но не беше прекалено съсредоточен върху нея, както Петър. Точно този вид увереност и целеустремена вяра изтласка Авраам напред.

Вярвам, че ние с вас можем да се поучим от грешката на Петър и от примера на Авраам. Ние можем да бъдем наясно с нашите обстоятелства, но не и прекалено фокусирани върху тях. Можем да съсредоточим ума си върху Исус, да се укрепим във вярата, че Той ще извърши чудото, от което се нуждаем.


Когато бурята дойде в живота ви, дръжте очите си върху Исус и бъдете твърдо решени да ходите с Него, без значение колко високи са вълните.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon