Продължавайте да се движите напред

Продължавайте да се движите напред

Защото Бог не ни е дал дух на страх (на малодушие, на боязливост, на примирение и тревожност), а [ни е дал дух] на сила и на любов, на спокоен и уравновесен ум и на самообладание. (2 ТИМОТЕЙ 1:7)

В духовната сфера или се движим напред прогресивно и целенасочено, или започваме да се плъзгаме назад. Или растем, или умираме. Няма такова нещо като спящо или неутрално християнство. Не можем да отложим християнското си ходене или да го оставим на съхранение за по-късно. Жизнено важно е да продължим да действаме. Ето защо Павел инструктира Тимотей да разпалва Божия дар в себе си и огъня за Бога в сърцето си (вж. 2 Тимотей 1:6).

Очевидно Тимотей се е нуждаел от това насърчение. Съдейки по следващия стих, стиха за днес, той сигурно се е борил със страха. Всеки път, когато позволим на страха да ни завладее, ние ставаме пасивни. Страхът, така да се каже, ни сковава на място; той не позволява да напредваме.

Може би Тимотей се е страхувал, защото християните по негово време са били подложени на агресивно преследване. В края на краищата, неговият наставник Павел е бил хвърлен в затвора и той може би се е чудил дали същото ще се случи и с него.

Със сигурност е лесно да се разбере защо Тимотей може да е изгубил смелост. Въпреки това Павел го призовава да се опомни, да се върне в правия път, да бъде верен на призива в живота си и да помни, че Бог не му е дал „дух на страх, а на сила, на любов и на здрав разум“, както е написано в превода Кинг Джеймс.

Точно това получаваме, когато приемем пълнотата на Святия Дух – сила, любов и здрав разум. Когато се изкушавате да се страхувате, спомнете си тази истина. Останете насаме с Бога и оставете Святия Дух да ви говори, като ви изпълни със смелост и увереност, за да можете да продължите напред.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Пребъдвайте в Исус днес, а не в проблемите си. Размишлявайте за Него, не за тях.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon