Проста молитва с вяра

Проста молитва с вяра

А когато се молите, не говорете излишни думи, (не умножавайте думите, повтаряйки едно и също отново и отново), както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. Матей 6:7

В продължение на много години бях неудовлетворена от молитвения си живот. Всяка сутрин се молех, но постоянно усещах, че нещо ми липсва. Накрая попитах Бога какво не е наред и Той отговори в сърцето ми с думите: „Джойс, ти мислиш, че молитвите ти не са достатъчно добри“. Не се наслаждавах на молитвата, защото нямах увереност, че молитвите ми са приемливи.

Твърде често се вкопчваме в собствените си дела по отношение на молитвата. Понякога се опитваме да се молим дълго, шумно или красноречиво и това ни кара да забравяме, че молитвата всъщност е просто разговор с Бога. Дължината, гръмкостта или красноречието на молитвата ни не е от значение. Единствените важни елементи са искреността на сърцето ни и увереността, че Бог ни чува и ще ни отговори.

Можем да сме сигурни, че дори ако просто кажем: „Боже, помогни ми“, Той чува и ще отговори. Можем да разчитаме, че Бог ще бъде верен и ще направи това, което сме Го помолили, стига молбата ни да е в съответствие с Неговата воля.


Простата молитва с вяра извира директно от сърцето ни и достига директно до Божието сърце.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon