Простотата на радостта и мира

[В края на краищата] Божието царство не е [получаване на] ядене и пиене (каквото харесвате), а е праведност (онова състояние, което прави човека приемлив за Бога) и [сърце, изпълнено с] мир и радост в Святия Дух. Римляни 14:17

Преди много години ми хрумна тази мисъл: Животът никога не трябва да бъде толкова сложен. Нещо се спотайваше в мен и постоянно изцеждаше радостта ми. Разбрах, че вместо да вярвам, аз се съмнявах. Съмнявах се в Божия призив за живота ми, чудех се дали Той ще посрещне нуждите ми, поставях под въпрос решенията и действията си.
Бях станала негативна, вместо позитивна. Съмнявах се, вместо да вярвам.

Съмнението усложнява всичко. То се промъква през вратата на сърцето ви и изпълва ума ви с разсъждения, които водят до негативизъм. То се върти около обстоятелствата или ситуациите във вашия живот, като се опитва да намери отговори за тях.
Божието Слово не ни наставлява да търсим свои отговори.
Наредено ни е обаче да се доверяваме на Бога с цялото си сърце и душа (Притчи 3:5). Когато следваме простите насоки, които Господ ни е определил, те безпогрешно ще ни приближат до Него и ще ни накарат да живеем в радост и мир.

Когато съмнението почука на вратата ви, отговорете с вярващо сърце и винаги ще вървите към победа.


Радостта никога не се освобождава чрез неверие, но винаги присъства там, където има вяра.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon