Просто си дайте време

Просто си дайте време

Покажи ми, моля Те, пътя Си, за да Те позная [постепенно да те опозная по-дълбоко и интимно] и да придобия благоволението Ти. (ИЗХОД 33:13)

Когато вие прекарвате време с Бога, това започва да се вижда. Ставате по-спокойни, по-лесно се общува с вас, вие сте по-радостни и оставате стабилни във всяка ситуация. Да прекарваме качествено време с Бога е инвестиция, която носи голяма полза. Започвате да разбирате какво харесва Той и какво Го наранява. Както с всеки друг приятел, колкото повече време прекарвате с Бога, толкова повече започвате да приличате на Него.

Когато прекарвате време с Бога, вие започвате да ставате по-чувствителни към любовта, която Той иска да ви покаже и към любовта, която иска да покаже на другите чрез вас. Вашата съвест ви сигнализира каква е Неговата воля, когато говорите с някого по начин, който не Му е угоден. Вашето сърце страда, когато Той страда и вие се молите веднага: „O, Господи, съжалявам. Моля Те, прости ми!” Вие веднага искате да се извините на човека, когото сте засегнали и откривате, че да кажете: „Извинявай! Не исках да те нараня” изобщо не е толкова трудно.

Моисей се радваше на дълбока интимност с Бога и искаше Бог да благослови народа Си. Когато Бог каза на Моисей, че той е намерил благоволение в очите Му (вж. Изход 33:12), Моисей разбра, че Бог му казваше, че може да поиска всичко, което желае сърцето му.

Моисей отговори на това като заяви, че просто иска да познава Бога по-близко и интимно и че иска Бог да благослови хората, които той водеше и за които беше поел отговорност. Моисей видя как Бог извършва най-великите чудеса в историята и въпреки това онова нещо, което той искаше повече от всичко друго, беше да познава Бога близко и интимно.

Моля се това да познавате Бога да бъде желанието и на вашето сърце, точно както беше за Моисей. Вие можете да Го познавате и да чувате гласа Му толкова ясно и интимно, колкото искате. Необходимо е само да прекарвате време с Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бог няма любимци, но Той има приятели, с които общува близко и интимно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon