Прощавайте бързо

Прощавайте бързо

И бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг [с готовност и щедрост], както и Бог в Христос е простил на вас. ЕФЕСЯНИ 4:32

Библията ни учи да прощаваме „с готовност и щедрост”. Това е Божият стандарт за нас, без значение как се чувстваме относно ситуацията. Ние трябва да прощаваме бързо.

Според 1 Петрово 5:5 ние можем да облечем себе си с характера на Исус Христос, a това означава, че можем да изберем да бъдем състрадателни, търпеливи, да не се засягаме лесно, да не се разгневяваме, да прощаваме бързо и да бъдем изпълнени с милост. Моята дефиниция за „милост” е да погледнем отвъд това, което са ни причинили и което ни боли и да открием причината, поради която то е извършено. Много пъти хората правят неща, които самите те не разбират, но винаги има причина, поради която хората се държат по този начин. Вероятно са наранени и изпитват болка, и в тяхната собствена болка те дори не осъзнават, че нараняват някой друг.

Бог прощава! Ние трябва да бъдем милостиви и да прощаваме, точно както Бог в Христос ни прощава нашите престъпления. Той не само вижда какво правим неправилно и погрешно, но и разбира защо сме го направили, и е милостив и дълготърпелив. Изборът да прощаваме на другите е наш. Бог няма да накара никого насила да го направи. Дори да не го разбирате, вярвайте, че Божият начин е най-добрият. Той работи. Бог може да вземе онова, с което Сатана е искал да ви унищожи, и да го обърне изцяло за ваше добро.


Ние трябва да простим, за да не позволяваме на Сатана да се възползва от нас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon