Първо помислете

Първо помислете

Вие трябва да мирувате (да изпитвате себе си) и да не правите нищо прибързано и необмислено. (ДЕЯНИЯ 19:36)

Да се ангажираме с това да направим нещо, без да питаме Бога за него, и да чакаме Той да ни говори, това не е много мъдро. Също така изобщо не е мъдро да скачаме и да се въвличаме в неща, без първо да помислим за това какво се подготвяме да направим. Ние често натоварваме себе си и се задължaваме да вършим прекалено много неща, а накрая сме много уморени и изтощени. Бог със сигурност ни подкрепя чрез Неговия Дух, но Той не ни подкрепя да вършим неща, които са извън Неговата воля за нас. Той няма да ни подкрепя в това да бъдем глупави! Веднъж щом поемем ангажимент да направим нещо, Бог очаква ние да спазим обещанието си и да бъдем почтени хора, така че Неговият съвет към нас в днешния стих е да „мислим преди да говорим”. В нашите мисли ние трябва да питаме Бога какво мисли Той за това, което обмисляме да направим и имаме предвид.

Това със сигурност е урок, който аз трябваше да науча. Преди позволявах на ентусиазма ми да ме води и казвах „да“ на различни неща, без да питам Бога за Неговия съвет, а накрая се изтощавах и се оплаквах за пълния си график. Бог трябваше да ми каже, че ако бях търсила първо Него и бях следвала Неговото водителство, щях да избегна притеснението, натоварването и стреса.

Сигурна съм, че имате много възможности да се въвлечете в неща, на които да се наслаждавате или които считате за важни. Аз просто ви насърчавам днес да не се ангажирате и да не се посвещавате на нищо, без да го обмислите сериозно и без да търсите Божието водителство относно това дали Той иска да вършите тези неща, или не.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Мислете преди да говорите!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon