Свободни да следвате Духа

Свободни да следвате Духа

А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода (освобождение от робство, независимост). (2 КОРИНТЯНИ 3:17)

Въпреки че в тази книга вече съм споменала темата за легализма като пречка за живота, воден от Духа, искам да я доразвия повече, защото вярвам, че това доста сериозно възпрепятства чуването от Бога.

Не вярвам, че можем да преживеем радост, ако не сме водени от Божия Дух. Не можем едновременно да бъдем водени от Духа и да живеем под закон. Легалистичната нагласа твърди, че всички трябва да вършат нещата по един и същи начин, през цялото време. Но Божият Дух ни води индивидуално и често по уникални и креативни начини.

Божието писано Слово говори едно и също на всички и не подлежи на лична интерпретация. (вж. 2 Петър 1:20). Това значи, че Божието слово не казва едно нещо на един човек, а друго на останалите. Но от друга страна директното водителство от Святия Дух е индивидуално.

Бог може да води един човек да не яде захар поради личен здравословен проблем. Това не означава, че никой не може да яде захар. Легалистите се опитват да наложат Божието слово като закон за останалите.

Веднъж чух, че до рождението на Исус, книжниците и фарисеите са превърнали десетте заповеди в две хиляди правила, които хората трябвало да следват. Представете си какво е да живеете под такъв закон. Това е робство!

Исус дойде да освободи поробените. Ние не сме свободни да правим каквото си пожелаем, но сме освободени от легализма и сега сме свободни да следваме Святия Дух по всички креативни, лични начини, по които Той ни води.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Доверете се на Святия Дух да ви говори и да ви води в живота.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon