Святият Дух ходатайства за вас

Святият Дух ходатайства за вас

Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. (РИМЛЯНИ 8:26)

Божието слово ни учи, че само Духът на Бога знае точно какви са Божиите мисли и по тази причина ние имаме нужда Той да ходатайства за нас и да ни води в нашето ходатайстване и молитви.

Ако трябва да се молим според Божията воля, което вярвам, че вие искате да направите, трябва да знаем какво мисли Бог и какво иска Той. Много пъти не можем да схванем тези неща, но Святият Дух може, така че Той ходатайства в наша полза. Аз правя най-доброто, на което съм способна в молитва, но съм много благодарна като знам, че Святият Дух е моят молитвен партньор и че Той се моли за мен. Ние също така знаем от Божието слово, че без значение какво се случва в живота ни, можем да се доверим на Бога да го изработи за добро дотолкова, доколкото продължаваме да се молим, да обичаме Бога и да желаем Неговата воля.

Днешният стих – Римляни 8:26 – е последван веднага от Римляни 8:28, в който се казва: „Ние сме сигурни и знаем че [Бог, който е партньор в тяхната работа] всичко съдейства и [пасва на плана] за добро на тези, които обичат Бога и са призовани според Неговото намерение и цел”. Каква утеха е да знаем, че Бог е изпратил Неговия Свят Дух да ни помага във всичко, включително в молитвата. Няма ситуация, която Той да не може да изработи за добро. Докато се молите днес, помолете Святия Дух да ви помогне. Дори ако изпитвате толкова голяма болка, че всичко, което можете да направите, е да стенете, Святият Дух може да изкаже дори и това точно и вярно на Бога и да ви донесе отговор. Вие имате Божествен Помощник, Който е с вас през цялото време, така че бъдете сигурни, че се молите и Го призовавате често.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вие можете да се доверите на Святия Дух да ходатайства перфектно за вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon