Слово на мъдрост

Слово на мъдрост

На друг се дава във и чрез [Святия] Дух [способността да говори] с мъдрост. (1 КОРИНТЯНИ 12:8)

В Първо Коринтяни 1:30 се казва, че Исус „стана за нас мъдрост от Бога“. А авторът на книгата Притчи многократно ни казва да търсим мъдрост и да правим всичко по силите си, за да я придобием. Мъдростта е достъпна за всички хора, но „словото на мъдрост” е нещо различно от човешката мъдрост.

Цялата мъдрост е от Бога и има мъдрост, която може да бъде научена от опит и придобита чрез интелектуални знания. Но днешният стих говори за друг вид мъдрост. Словото на мъдрост е форма на духовно водителство. Когато то действа, човек получава свръхестествено знание от Святия Дух как да се справи с определена ситуация по изключително мъдър начин, който е отвъд естественото му образование или опит и е в съответствие с Божието намерение.

Често използваме този дар, без дори да го осъзнаваме. Може да дадем на някого съвет, който да ни се струва обикновен, но за него това да е безценна мъдрост за ситуацията, в която се намира.

Получавала съм слово на мъдрост от деца, за които съм убедена, че не разбират какво казват. Святият дух се опитваше да ми привлече вниманието и затова използваше дете – за да разбера, че Той ми говори. Искайте и очаквайте Божието напътствие чрез думи на мъдрост!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Търсете мъдрост, защото една дума на мъдрост, изречена в точния момент, има силата да промени живота ви.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon