Слушайте и се покорявайте на това, което Бог ви говори

Слушайте и се покорявайте на това, което Бог ви говори

Дано да има в тях такова сърце [и ум], че [с благоговение и почит] да се боят от Мен и винаги да пазят всичките Ми заповеди, за да благоденстват вечно, те и синовете им! –ВТОРОЗАКОНИЕ 5:29

Бог не говори само на лидерите, които са в служение. Той говори на всички хора, независимо от социалния им статут или произход. Той говори на хората, които имат лично взаимоотношение с Него.

Много хора изобщо не очакват да чуят какво им говори Бог, но всъщност Той говори на всички нас. Той говори и на вас.
Разбира се, вие не можете да Го чуете и да направите това, което Той ви казва, докато не започнете да слушате и да чувате Неговия глас. Вие слушате, като четете вашата Библия, като отделяте време да стоите тихо в Неговото присъствие и като подготвяте сърцето си да приемате редовно слово от Него. По този начин вие можете да следвате Неговите насоки и да спазвате Неговите заповеди.

Прочетете стиха от Второзаконие 5:29. Чувате ли сериозността в Божия глас, когато прави това изявление? Той иска ние да спазваме Неговите заповеди, за да може ние да благоденстваме. Той се грижи за нашето благосъстояние и знае, че единственият начин, по който Той може да се грижи за нас, е когато ние сме готови да слушаме и да се покоряваме.

Направете взаимоотношението си с Исус Христос ваш стил на живот и бъдете верни изпълнители на Словото. Чуйте каква е Неговата мъдрост и я следвайте днес.


Молитва

Господи, аз вярвам, че Ти ми говориш и аз искам да познавам гласа Ти. Аз целенасочено ще слушам и ще живея според това, което Ти ми казваш да направя, за да може „да благоденствам”.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon