Слушайте и се покорявайте

Слушайте и се покорявайте

А Симон (Петър) отговори: Учителю, цяла нощ се трудихме [до изтощение] и нищо не уловихме [в мрежите си], но щом казваш, ще хвърля мрежите [отново]. (ЛУКА 5:5)

Бог има запазени за нас благословения и нови възможности. За да ги получим, ние трябва да чуваме Неговия глас, така че да ги схванем и проумеем, и след това да направим стъпки на вяра към тях. Това често означава да направим неща, които не ни се правят, които мислим, че няма да проработят, или имаме чувството, че не са важни. Но нашето доверие, почит и уважение към Бога трябва да бъдат по-големи от това какво лично ние искаме, мислим или чувстваме.

Виждаме един перфектен пример за това в Лука, 5 глава. Петър и някои от другите ученици бяха ловили риба цяла нощ и не бяха уловили нищо. Те бяха уморени, всъщност бяха много изтощени. На тях им беше необходимо да се наспят добре и вероятно да се нахранят добре. Те току-що бяха приключили с измиването и складирането на мрежите си, което беше трудна работа.

Тогава Исус се появи на брега на езерото и им каза, че ако искат да хванат добър улов на риба, то те трябва да хвърлят мрежите си отново, и този път в по-дълбоки води. Петър обясни, че бяха работили усилено през целия ден и не бяха уловили нищо, и че сега са уморени. Но той също така се съгласи да опита отново, защото Исус му каза да го направи.

Господ иска да имаме точно такова отношение. Ние може да не се чувстваме удобно да направим нещо и може да не ни се иска да го направим, може да не мислим, че е добра идея, може да се страхуваме, че няма да стане, но трябва да сме готови да чуваме и да се покоряваме на Бога, когато Той ни говори.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бъдете готови да се покорявате на Бога, дори ако не искате и не мислите, че трябва. Той има чудесни неща, запазени и предназначени за вас!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon