Притеснете, разочаровайте и смутете врага

Притеснете, разочаровайте и смутете врага

Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания или попаднете в различни изкушения. Бъдете сигурни и разберете, че изпитанието на вашата вяра поражда издръжливост, твърдост и търпение. (ЯКОВ 1:2–3)

Една от грешките, които много християни правят, е че когато дойдат изпитанията, те се молят техните изпитания да спрат. Вярвам, че вместо това ние трябва да се молим за сила и издръжливост. Ние трябва да помолим Бога да ни направи непоколебими. Ако врагът е насочил най-голямото си оръжие към нас – правейки всичко възможно да разстрои и да смути живота ни, да съсипе бизнеса ни, да разкъса семейството ни, или с други думи да открадне нашия мир – а ние останем непоколебими и търпеливи, той ще бъде изключително разстроен и смутен и напълно победен, защото ние не си сътрудничим с него.

Във Филипяни 1:28 се казва: „Не бъдете [дори за момент] изплашени или заплашени от нищо, което идва от вашите опоненти и врагове, за такива [твърдостта и безстрашието] ще бъде ясен знак (доказателство и печат) към тях за [тяхнато неизбежно] унищожение, но [сигурен белег и доказателство] за вашето избавление и спасение, и то от Бога”. Този стих ни насърчава да не бъдем изплашени или заплашени, когато дяволът дойде срещу нас, а да останем непоколебими. Като правим това, ние не само показваме на дявола, че не може да се справи с нас, ние също така демонстрираме на Господ, че имаме вяра в Него. Фактът, че нашите действия потвърждават нашето доверие в Него, е сигнал за Бога да освободи Неговата сила в нашата ситуация и да ни избави. Вярвам, че Бог иска вие да Го чуете да ви казва да стоите твърдо и да не се страхувате.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Нека вашата вяра в Бога да бъде толкова непоколебима, че да притесни врага.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon