Стойте в пролома

Стойте в пролома

А като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред Мене заради страната, за да не я разоря, не намерих. (ЕЗЕКИИЛ 22:30)

Проломът е пространство между две неща; пречи на два отделни обекта, две повърхнини, двама човека да се свържат помежду си. Когато проповядвам в чужди страни, между мен и слушателите ми има пролом. Може да има физически пролом, ако аз съм на издигната платформа, може да има и културен пролом, но мен най-много ме засяга езиковия пролом. Ако искам хората да ме разберат, имам нужда от преводач – някой, който да застане в езиковия пролом заради мен, за да мога да предам посланието си ефективно. Преводачът трябва да ми помогне да елиминирам този пролом и хората да разберат какво казвам.

В Езекиил 22:29-31 се говори за стоенето в пролома. Днешният стих е част от този пасаж и представлява едно от най-тъжните твърдения в Библията. В общи линии Бог казва: „Трябваше някой да се моли, но не намерих човек, който да издигне гласа си, затова се наложи да унищожа страната“. Трябваше само един човек, който да издигне гласа си в молитва, и цялата страна щеше да бъде пощадена. Виждате ли колко важно е ходатайството? Само един човек можеше да има огромно значение за цялата страна и щеше да я спаси чрез молитва! Трябва да желаем да се молим; трябва да бъдем чувствителни за тези моменти, в които Святият Дух ни води да ходатайстваме и ние трябва да се покорим. Никога не знаем кога нашата молитва може да бъде точно тази, която да запълни пролома и свърже Божията сила с отчайващата ситуация.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Кажете на Бога, че сте на разположение да се молите за другите и откликвайте в молитва, когато Той вложи в сърцето ви мисъл за някой човек.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon