Стремете се към превъзходния дух на Данаил

Стремете се към превъзходния дух на Данаил

В това време този Данаил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство. –ДАНАИЛ 6:3

Данаил е описан в Библията като човек, който имаше „превъзходен дух”. Той живееше, за да прославя Бога с живота си, без значение какво му струваше това.

Данаил обичаше Бога и беше непоколебим в своето посвещение да Му служи. В резултат на това Бог му даде благоволението на царя, което доведе до неговото повишение над другите лидери в държавата. Но неговото посвещение към Бога беше подложено на изпитание.

Лидерите не харесваха това, че Данаил имаше благоволението на царя. Затова те манипулираха царя да подпише указ, който забранява на всички хора да се молят на когото и да е друг бог, освен на царя, за период от тридесет дни. Нарушаването на този указ означаваше да бъдеш хвърлен в леговището на лъвовете.

Данаил не се съобрази с този указ – той беше загрижен повече за това да спази своето посвещение към Бога. Ако знаете какво се случва в тази история, то знаете, че Бог го защити и че накрая той беше прославен.

Аз искам да ви насърча да живеете със същия превъзходен дух. Вземете твърдо решение да живеете за Бога във всяка област от живота си. Докато правите това, вие ще изпълните вашата истинска цел и ще прославите Бога във всичко, което правите, точно както и Данаил.


Молитва

Господи, аз посвещавам себе си на живот на превъзходство, точно като Данаил. Постави „превъзходен дух” в мен, за да мога да Ти служа с цялото си сърце във всичко, което правя.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon