Съвършено разположено сърце

Съвършено разположено сърце

Защото очите на ГОСПОДА се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него. –2 ЛЕТОПИСИ 16:9

През живота ми Господ ми е напомнял отново и отново, че Той не гледа и не търси перфектно представяне от наша страна, а съвършено разположено сърце към Него.

Много хора си мислят, че Бог няма да ги използва, докато всяка една област в живота им не стане съвършена. Този вид мислене пречи на хората да позволят на Бог да ги използва. Но Бог ни използва въпреки нас, а не заради нас.

Понякога хората много „ви харесват”, заради вашето представяне. Ако правите онова, което те искат, те ви приемат; но ако не го правите, те ви отхвърлят. Божията любов се основава само на Бога. Той ви обича и ви приема такива, каквито сте.

Това не означава, че ние трябва да имаме неморално и разпуснато отношение и да нямаме желание да живеем свят живот. Човекът, чието сърце е съвършено разположено към Бога, винаги честно и ревностно ще иска да Му угоди във всичко, но въпреки това той разбира, че Бог никога няма да го отхвърли поради неговите слабости или грешки. Той иска да ни обича и да ни помага, когато сме слаби.

Позволете на Бог да ви обича, а вие в замяна Му дайте своята любов с едно съвършено разположено към Него сърце!


Молитва

Господи, зная, че Ти ме обичаш въпреки моите слабости и недостатъци. Благодаря Ти за тази любов и предавам сърцето си на Теб, като зная, че Ти можеш да ме използваш, когато аз Те следвам със съвършено разположено към Теб сърце.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon