Ходете в същото благоволение, в което ходеше Исус

Ходете в същото благоволение, в което ходеше Исус

А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. –ЛУКА 2:52

Още от дете Исус ходеше в свръхестественото благоволение на Бога и на човеците. Всъщност Той беше толкова популярен, че едва можеше да намери време да бъде сам, за да се помоли и да общува с Небесния Си Баща. Дори онези, които не повярваха в Него, че е Христос (Месия), разпознаха, че Той ходеше в благоволението на Бога.

Онези от стражата, които бяха изпратени от фарисеите да арестуват Исус, се върнаха и казаха: Никой не е говорил така, както Този Човек! (Йоан 7:46). И до самия край на живота Му, дори докато Той беше на кръста, хората виждаха, че Бог е с Него (вж. Лука 23:47–48).

Същото това благоволение е на наше разположение. Никога не трябва да забравяме, че независимо какво се случва, ние можем да имаме благоволението на Бога и на другите хора (вж. Лука 2:52). Но както за толкова много добри неща в живота, ние трябва да поставим вярата си в Бога, за да го получим.

Така че днес живейте чрез вяра, като знаете и сте уверени, че Бог ще ви даде благоволението, което Исус имаше. Независимо от обстоятелствата, които идват в живота ви, вярвайте на Бога за свръхестествено благоволение.


Молитва

Господи, зная, че същото благоволение, в което ходеше Исус, е на мое разположение. Помогни ми да ходя чрез вяра, че ще имам днес Твоето благоволение и това на хората около мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon