Слушайте, за да чуете тихия и нежен глас

Слушайте, за да чуете тихия и нежен глас

А след земетресението – огън, но ГОСПОД не беше в огъня. А след огъня [звук на нежно спокойствие и] тих и нежен глас. –3 ЦАРЕ 19:12

За да намерим мира в живота си, ние просто трябва да се покоряваме на подбудите и подтикването, които Бог ни дава всеки ден. Подбуждането е „да знаем” дълбоко вътре в себе си какво трябва да направим. В Трето Царе 19:12 се споменава за това знание като за чуване на тих и нежен глас. Подтикването не е като удар с чук по главата!

В 3 Царе Господ не използва големия и силен вятър, земетресението или пожара, за да подтикне Илия. Неговият глас дойде към Илия като звук на благо спокойствие и един тих, нежен глас. Подбуждането дори не трябва да бъде глас. Всъщност Бог често дава насоки, като по-скоро говори на сърцето ни, отколкото в ушите ни.

Ако ние просто се научим да слушаме Бога и да правим онова, което Той ни казва, ще открием, че нещата вървят добре за нас. Без значение каква е ситуацията, ние трябва да слушаме Бога и да се подчиняваме на Неговия глас. Вие може да не разбирате причините, поради които Бог ви казва да направите определени неща, но когато слушате Неговия глас и се покорявате на Неговите насоки, вие ще можете да си почивате в Неговия мир. Така че слушайте, за да чуете!


Молитва

Святи Душе, помогни ми да слушам и да чувам Твоите подбуждания и подтиквания в моето сърце всеки ден. Аз искам Твоя мир, така че ще Те слушам с внимание.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon