Той държи всичко в едно

Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява (съединява се и се поддържа заедно). –КОЛОСЯНИ 1:17

Колосяни 1:17 е изумителен стих. Той ни казва, че Исус поддържа  ВСИЧКО заедно. Леле! Дори хората, които не осъзнават това, са поддържани от Него.

Помислете за това. Ние не можем да имаме добър брак, ако Исус не го поддържа. Ако Исус не развива нашите лични взаимоотношения, тогава ние няма да имаме добри взаимоотношения. Финансите ни биха били в пълна каша без Исус. Умовете и емоциите ни биха били напълно съсипани без Него. Всичко би било пълна каша без Исус.

Ако Исус не е най-важното нещо в живота ни, то тогава трябва да си пренаредим приоритетите. Матей 6:33 ни казва да търсим първо Бога и Неговото царство, защото ако не поставим първите неща на първо място, тогава и всичко останало също ще бъде в безпорядък и ще ни създава проблеми. Божият начин да бъдем, да вършим и да търсим Неговото царство е да открием как Той иска нещата да бъдат вършени – как да се отнасяме с хората, как да действаме в различни ситуации, как да си харчим парите, какво отношение да имаме и какъв вид забавление е най-доброто за нас.

Започнете днес, като Му дадете първото място в живота си. Той поддържа живота ви. Той ви е създал, за да Го следвате. Поставете Него на първо място в живота си.

Молитва

Господи, без Теб аз съм нищо. Ти ме поддържаш… всъщност Ти поддържаш всичко. Ти си най-важното нещо в живота ми и аз поставям Теб на първо място.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon