Той ще ви промени

Той ще ви промени

Тогава Господният Дух ще дойде върху теб и ще пророкуваш заедно с тях, и ще станеш друг човек. (1 ЦАРЕ 10:6)

Да можем да чуваме Божия глас е важен резултат от познаването на Бога и изпълването с Неговия Дух, но това не е единственото доказателство за изпълнен с Духа живот. Друго просто, но мощно доказателство за силата на Святия Дух в даден човек е промененият живот.

По време на съда над Исус, Петър се отрича от Него три пъти, защото се страхува от юдеите (вж. Лука 22:56–62); но след като бива изпълнен със Святия Дух в деня на Петдесятница, той вече не се страхува, а се изправя и проповядва изключително смело. Резултатът от проповедта на Петър е че в този ден към Божието царство се прибавят три хиляди души (вж. Деяния 2:14–41). Пълното действие на Святия Дух променя Петър; превръща го в друг човек – смел и безстрашен.

Петър не е единственият, който заема смела позиция в онзи ден. Всичките единадесет останали ученици правят същото. Същите хора, които при възкресението се крият зад затворени врати от страх пред юдеите (Йоан 20:19–22), след изпълването със Святия Дух стават безстрашни и смели.

Силата на Святия Дух е променила безброй хора през годините. Тя промени и Саул, както е записано в днешния стих. Тя промени Петър и другите ученици. Тя промени и мен; и продължава да променя искрено търсещите хора по целия свят. Имате ли нужда да бъдете променени? Помолете Святия Дух да ви изпълни днес.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

За да се промените, се нуждаете от силата на Святия Дух.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon