Толкова жизнено важно, колкото сърдечния ви пулс

Толкова жизнено важно, колкото сърдечния ви пулс

Защото онези, които са плътски, копнеят за плътското; а тези, които са духовни – за духовното. –РИМЛЯНИ 8:5

Като вярващи хора, за нас правилното мислене е толкова важно, че просто не можем да живеем без него. Точно както сърдечния ни пулс, то е жизнено важно, защото много от проблемите, с които се борим в живота си, се коренят в модели на погрешно мислене, които не се основават на истината.

Правилното мислене е резултат от редовното, лично взаимоотношение с Бога, чрез молитва и четене на Словото. За нас е важно да осъзнаем факта, че животът ни няма да започне да се оправя докато нашето мислене не се оправи, защото нашите мисли дават плодове. Когато ние с вас мислим добри мисли, животът ни произвежда добри плодове. Когато мислим лоши неща, животът ни произвежда лоши плодове.

Колкото по-дълго служа на Бога и изучавам Неговото Слово, толкова повече осъзнавам колко е важно за мен да бъда наясно какво се случва в главата ми. Там, където е умът на човека, там отива и човекът. Единственият начин да държим мислите си в унисон с Божието слово и да спечелим битката с нашия враг е постояно да наблюдаваме и да анализираме мислите си.


Молитва

Святи Душе, Ти си ми показал, че правилното мислене е абсолютно необходимо и жизнено важно. Аз ще Те търся и ще изучавам Твоето Слово постоянно, така че да мога да мисля правилните мисли.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon