Трите най-добри оръжия, които имате

Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме и не използваме обикновени човешки оръжия. –2 КОРИНТЯНИ 10:3

Чрез внимателна стратегия и лукава измама, Сатана се опитва да води война срещу вас и да ви държи в пораженчески начин на мислене. Но Бог ви е дал духовни оръжия, които да използвате срещу него. Ето какви са трите основни духовни оръжия, които можете да приложите, за да победите врага:

  1. Божието Слово: Приемайте го чрез проповядване, поучаване, четене и лично изучаване на Библията. Продължавайте да изучавате Словото, докато то стане лично откровение за вас, което ви е дадено чрез вдъхновение от Святия Дух.
  2. Хваление: То побеждава дявола по-бързо и по-ефикасно от всеки един друг план за битка, но трябва да бъде истинско хваление, което идва от сърцето ви, а не просто говорене по задължение или религиозен ритуал.
  3. Молитва: Молитвата е взаимоотношение с Бога; тя е общуване с Него, когато искаме помощ или говорим с Него за каквото и да е нещо, което е в сърцето ни. Това включва също да можем да замълчим и да притихнем в Божието присъствие, и да слушаме как Той говори на сърцето ни. За да имаме ефективен молитвен живот, ние трябва да развием близко, лично взаимоотношение с Бог Отец. Знайте, че Той ви обича и че иска да ви помогне.

Има война, която се води в момента, но Бог се бие на ваша страна и ви е дал оръжията, от които се нуждаете. Използвайте ги, за да изгоните Сатана!

Молитва

Господи, благодаря Ти много за това, че си ми дал духовните оръжия, от които се нуждая, за да победя врага. С Твоята помощ аз знам, че мога да спечеля битката днес!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon