Трудно ли ви е да чувате?

Трудно ли ви е да чувате?

Защото се научих да съм доволен (удовлетворен дотолкова, че да не се смущавам или притеснявам), в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. (ФИЛИПЯНИ 4:11–12)

Ние винаги с готовност следваме Святия Дух за благословенията, но може да „оглушеем“, когато Неговото водителство се разминава с нашите желания.

Павел, след като се обърна и се кръсти в Святия Дух, чу чрез Духа за някои от трудностите, които трябваше да изтърпи (вж. Деяния 9:15,16). Той премина през много изпитания, но заедно с тях Бог му даде благословения в житейския му път. Павел имаше привилегията да напише голяма част от Новия завет по Божествено откровение. Той имаше толкова великолепни духовни опитности, че не можеше да ги опише. Видя видения, беше посетен от ангели и много други неща. Да, той беше благословен, но трябваше да следва водителството на Святия Дух и тогава, когато обстоятелствата не бяха така благословени. Той чу и се покори на Божия глас, без да счита дали това беше удобно за него и дали беше в негова полза.

В днешните стихове Павел пише, че е доволен и в благословението, и в трудностите. В следващия стих Той заявява, че за всичко има сила чрез Онзи, Който го подкрепява. Павел се беше научил да извлича от себе си силата на Святия Дух. Той имаше сила да се наслаждава на моментите на изобилие и да запази правилно отношение и сила за моментите на оскъдност и трудности, за да ги издържи и да запази правилно отношение в тях.

Святият Дух ни води и в добри, и в лоши времена. Можем да разчитаме на Него да ни говори, да ни учи и да ни помага, независимо от обстоятелствата в живота ни.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог е същият, независимо от нашите обстоятелства и винаги е достоен за хвала и благодарност.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon