Силата на упоритостта и постоянството

Силата на упоритостта и постоянството

Тогава човекът каза: Пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш. (БИТИЕ 32:26)

Понякога се молите с няколко думи или с няколко изречения само веднъж и никога не мислите повече за това. Обаче друг път някой човек или ситуация продължава да се връща в сърцето ви и вие просто знаете, че не сте свършили да се молите за това. Когато Святият Дух привлича вниманието ви към нещо отново и отново, Той вероятно ви подсказва да продължавате да се молите упорито, да се молите с молитви, с които не искате да се откажете.

В моя живот имаше неща, за които знам, че са Божията воля, защото Той е говорил ясно в Неговото Слово. Когато се моля за тези неща и нямам разрешение на проблема, аз отивам обратно при Бога и казвам: „Аз пак съм тук. И, Господи, нямам предвид да звуча неуважително, но аз няма да млъкна, докато не получа пробив“. Понякога казвам: „Моля Те отново, Господи, и ще продължа да се моля, докато не видя победа в тази област“. В други случаи просто благодаря на Бога, че Той работи и Му напомням, че очаквам победата. Ние трябва да бъдем като Яков и да кажем: „Няма да Те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш“. Бог наистина благослови Яков и каза, че го е направил, защото Яков беше човек, който знаеше как да надделее в борба с Бога и хората. С други думи, Яков беше упорит и не се отказваше (вж. Битие 32:24–28)!

Когато знам каква е Божията воля, аз мога да се моля според нея и мога да откажа да се предам. Бог се наслаждава на решителните хора и ни насърчава в Своето Слово да не отпадаме и да не се изморяваме. Упоритостта и постоянството се отплащат, така че придържайте се към целите си във всички области на живота, включително във вашите молитвени задачи. Поради своята решителност, Яков надделя в борба с Бога и хората и беше награден с ново име и ново начало в живота си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бог се наслаждава на нашето уважение към Него и на нашето постоянство и упоритост.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon