Устояване, водено от Духа

Устояване, водено от Духа

Тогава какво ще правя? Ще се моля с духа си (чрез Святия Дух, Който е в мен), но ще се моля и с ума си и разбирането си (ще използвам интелекта си). (1 КОРИНТЯНИ 14:15)

Наистина ви насърчавам да се молите с постоянни молитви на устояване чрез водителството на Святия дух, не просто повтарящи се молитви, които не идват от сърцето ви, но молитви на устояване. Възможно е да използвате устата си да изговаряте молитви, зад които не стои смисъл и тези молитви не са нищо повече от мъртви дела. Мога да цитирам цялата Господна молитва, докато си мисля за нещо друго и това няма да благослови Бога, нито ще помогне на мен. Но ако съм искрена и се моля от сърце, Бог чува молитвата ми и работи за мен.

Служението от устни не прави нищо за Бога, не постига нищо в живота ни, затова, когато се молим за едно и също нещо отново и отново, трябва да внимаваме да не изпадаме в безсмислени повторения. Вместо това трябва да позволим на Святия Дух да ни води в нова молитва, дори когато става въпрос за нещо, за което се молим от дълго време. Понякога Той ще ни води да бъдем усърдни и постоянни по даден въпрос, но има разлика между устояване, водено от Духа и повторение.

Думите, изговорени в молитва, които не са свързани със сърцето ни, са безсилни думи. Когато се молим, трябва да се фокусираме и концентрираме върху това, което казваме. Никога не трябва просто да изговаряме неща, които сме научили наизуст, докато сърцата ни са далеч от Бога. Горещата (от сърце, продължителна) молитва на праведния постига много и извиква страхотна сила (вж. Яков 5:16).


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Молитвите, които отправяте от сърце към Бога, имат сила и Той ги чува.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon