Учете се от молитвите на Павел

Учете се от молитвите на Павел

(Винаги се моля на) Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, да ви даде дух на мъдрост и откровение. (ЕФЕСЯНИ 1:17)

Искам днес да се фокусирам върху някои от молитвите на Павел. Когато прочетох молитвите му в Посланията към ефесяните, филипяните и колосяните, се почувствах изобличена за плътския си молитвен живот. Неговите молитви ми повлияха много силно и оттогава молитвеният ми живот не е същия. Видях, че Павел никога не се моли хората да имат лек живот или да бъдат избавени от трудности. Вместо това той се моли да имат сила да понесат трудностите с добро отношение, да бъдат търпеливи, непоколебими, да бъдат живо свидетелство за Божията милост. Той се моли за нещата, които са важни за Бога и мога да ви уверя от опит, че Бог освобождава невероятна сила към нас, когато се молим така. Трябва да се грижим повече за нашето духовно състояние, а не да се стремим да получаваме всичко, което желаем.

В днешния стих четем една от молитвите на Павел. Този стих ни учи да се молим за дух на мъдрост и откровение и това трябва да бъде една от основните ни молитви. Всъщност вярвам, че да молим Бога за откровение, духовна мъдрост и разбиране, е една от най-важните ни молитви. Откровение означава нещо „да се открие” и ние трябва да се молим Бог да ни открие всичко, което ни принадлежи в Христос. Нуждаем се Той да ни разкрие и открие истините на Словото за нас, за да разбираме как да се молим за себе си и за другите. Ако някой ви говори за библейски принцип или духовна истина, това е информация. Но когато Бог ви помогне да я разберете, тя се превръща в откровение, а откровението е нещо, което прави истината толкова реална за вас, че нищо не може да ви я отнеме.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Спрете да искате неща от Бога и вместо това Го молете да присъства по-осезаемо в живота ви.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon