Ходете със смелост и увереност

… Праведните [които са безкомпромисни], са смели като млад лъв.  –ПРИТЧИ 28:1

Някои хора излъчват смелост и увереност, докато други се борят с това как да живеят уверено като възлюбени деца на Бога. Аз имах този проблем, докато Бог не ми показа някои важни и ключови принципа, които ми помогнаха да живея с увереност, и аз искам да ги споделя с вас.

  1. Откажете да живеете в страх. Стахът е като епидемия в нашето общество. Библията ни дава инструкции в Евреи 10:38 да живеем чрез вяра и да не отстъпваме назад в страх.
  2. Оставете неуспехите зад себе си. Вие не сте провал, защото опитвате нови неща и те не се получават. Вие се проваляте само когато спирате да се опитвате. Не се страхувайте да правите грешки, а ако ги правите, възстановявайте се бързо и продължавайте напред.
  3. Не се сравнявайте с другите. Смелостта би била невъзможна, когато сравнявате себе си с другите. Смелостта идва от това да приемете кои сте всъщност и да бъдете възможно най-добрите, които можете да бъдете.
  4. Бъдете готови да предприемете действия. Изпитайте сърцето си и се запитайте какво вярвате, че Бог иска да направите – и след това го направете.

Молете се за тези четири неща и помолете Святия Дух да ви помогне да живеете така. В Христос и поради Неговата благодат вие можете да имате сигурност и да бъдете изпълнени със смелост и увереност.

Молитва

Святи Душе, искам да имам смелост и тя да бъда една от моите определящи характерни черти. Помогни ми чрез Твоята сила да живея на практика според тези четири ключови принципа.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon