Чакайте, за да получите мъдрост от Бога

Чакайте, за да получите мъдрост от Бога

Където няма мъдро ръководене, народът пропада, а в многото съветници има безопасност. –ПРИТЧИ 11:14

Хората често ме питат: „Как мога да знам със сигурност дали ходя в Божията истина, или според моите чувства и емоции?” Вярвам, че отговорът е в търпението.

Емоциите ни подтикват да бързаме, като ни казват, че ние трябва да направим нещо и да го направим веднага! Но богоугодната мъдрост ни казва да изчакаме, докато имаме ясна картина какво е това, което трябва да направим и кога трябва да го направим. Богоугодната мъдрост ни казва да търсим мъдри насоки и да се съветваме, преди да бързаме да вземаме решения.

Ние трябва да можем да отстъпим назад и да погледнем ситуацията, в която се намираме, от Божията гледна точка. Трябва да вземаме решения, които се основават на това, което знаем, а не на онова, което чувстваме. Ние трябва да получаваме Неговата мъдрост и мъдростта на доверени хора, които Той е поставил в живота ни.

Когато се изправяте пред трудни решения, изчакайте, докато имате ясен отговор, преди да предприемете стъпка, за която може да съжалявате. Емоциите са чудесно нещо, но не трябва да им позволяваме да имат предимство пред мъдростта и знанието. Търсете Божието водителство и Му позволете да ви покаже какво трябва да направите.


Молитва

Господи, аз няма да бързам да вземам решения и да бъда воден от емоциите си. Посвещавам се да търся Твоите мъдри съвети и насоки за избора, който правя.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon