Чрез дела или по благодат

Чрез дела или по благодат

Даже когато бяхме мъртви (убити) чрез [нашите собствени] престъпления, недостатъци и прегрешения, Той ни съживи заедно във взаимоотношение и единство с Христос [Той ни даде живота на Самия Христос, същия нов живот, който Той Му вдъхна], защото по благодат (Неговото благоволение и милост, които вие не заслужавате) сте спасени (избавени от осъждението и направени съучастници на Христовото спасение). ЕФЕСЯНИ 2:5

Често се разочароваме, защото се опитваме да живеем чрез собствените си дела, когато животът ни е създаден и проектиран от Бога, за да бъде живян по благодат. Колкото повече се опитваме да разберем какво да направим, за да разрешим нашите дилеми, толкова по-объркани, разстроени и разочаровани ще станем.

Когато попаднете в разочароваща ситуация, просто спрете и кажете: „О, Господи, дай ми благодат (Твоята сила и способност).“ Тогава повярвайте, че Бог е чул вашата молитва и отговаря на тази молитва и решава ситуацията.

Вярата е каналът, чрез който вие и аз получаваме Божията благодат. Ако се опитваме да правим нещата сами, без да сме отворени да получим Божията благодат, тогава колкото и вяра да мислим, че имаме, пак няма да получим това, за което молим от Бога.

Можем да се доверим и да разчитаме на Божията благодат. Той е близо до нас, знае пред какво сме изправени във всяка житейска ситуация и ще уреди нещата по най-добрия начин, ако Му се доверим достатъчно, за да Му позволим да го направи.


Помнете, че не чрез сила или мощ, а чрез Духа ние печелим победата над нашия враг.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon