डर की अपेक्षा बहादुरी  चुणनी -2

देखो सबसे ज्यादा बिकणवल लेखक अर बाइबल मास्टर ज्योसि मेयर तुमर उत्साह बढ़ाणा कुण,ताकि तुम अपर रोज क जीवन क मंजा ले सको, क बार म बतान छन

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon