વિડિઓ સંદેશાઓ

રોજીંદા જીવનને માણવું

મુશ્કેલીમાં પણ ગુનો કરશો નહીં

શ્રેષ્ઠ વેચાણ લેખક અને બાઇબલ શિક્ષક જોયસ મેયર ને જુઓ, તમારા દરરોજના જીવન નો આનંદ માણવા માટે પ્રોત્સાહન આપવા શેર કરો

Go to videos

ઓડિયો સંદેશાઓ

ઈ પુસ્તકો

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon