Jums Ir Cerība Un Nākotne

Jums Ir Cerība Un Nākotne

Jeremijas 29:11: „Jo Es zinu, kādi ir mani plāni attiecībā uz jums,” saka Tas Kungs, „es plānoju jums darīt labu, nevis sliktu, es jums došu cerību un nākotni.”

Ir brīnišķīgi un iedrošinoši zināt, ka Dievam ir plāns priekš tevis. Neskatoties uz to, kas notiek, neskatoties uz nepareizajiem soļiem un pagriezieniem, Dievs tevi ir vedis uz šo konkrēto mirkli. Faktiski, viņš tevi patiesi ir vedis pie Sevis.

Tas vienkāršī nozīmē, kat tu vari dzīvot visu savu dzīvi ar un priekš Jēzus. Un pateicoties Viņam, pateicoties Viņa apsolījumam tevi nekad nepamest un neatstāt, tev tagad ir kaut kas par ko būt ļoti priecīgam!

Tas Ir Ceļojums: Process Visas Dzīves Garumā

Tu varbūt domā – es esmu pieņēmis Kristu, ko man darīt tālāk? Šis ir ļoti labs jautājums sperot savus pirmos soļus kristietībā. Lai arī iespējams tu šodien nejūties īpaši savādāk, zini, ka Kristus ir uzsācis Savu darbu tevī.

Kolosiešiem 2:6-7 ir teikts: Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši par savu Kungu, turpiniet viņam sekot. Iesakņojieties Viņā un būvējiet savu dzīvi uz Viņa pamata. Tad jūsu ticība augs stipra tajā patiesībā, kurā jūs esat mācīti, un jūs pāri plūdīsiet savā pateicībā. Šī iesakņošanās notiek laika gaitā caur lūgšanām, Dieva Vārda – Bībeles lasīšanu un pakļaušanos Svētā Gara vadībai.

Uzsāc Savu Dzīvi Ar Kristu

Dieva Vārds izteikts caur Jēzu saviem mācekļiem mums apsola: Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nogalinātu un nomaitātu, bet es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. – Jāņa 10:10

Tu esi aicināts dzīvot piepildītu un aizraujošu dzīvi Kristū, un mēs gribam tev palīdzēt uzsākt šo dzīvi spēkpilnā veidā.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon