स्वत:वर उपकार करा… क्षमा करा

येशू म्हणाला की आपल्या पापांची क्षमा केली जाऊ शकते आणि आपण देवासोबतचा घनिष्ठ नातेसंबंध पुन्हा मिळवू शकतो. क्षमाची त्यांची विनामूल्य भेट सुंदर आणि तुलनात्मक आहे. देव आपल्याला मुक्तपणे देतो. आपण इतरांना मोकळेपणाने देण्याची त्याने अपेक्षा केली आहे. कारण आम्हाला देवाची क्षमा मिळाली आहे, जे आपल्याविरुद्ध पाप करतात किंवा कोणत्याही प्रकारे आमचे नुकसान करतात अशांना आपण क्षमा करू शकतो.

डाउनलोड
Do Yourself A Favor Forgive MARATHI
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon