विडिओ सन्देशा

परतेक दिन जिंदगी रो आनद लो

जिनै समझ ना आवै तो भगवान पर भरोसो राखो -2

सबसूं ज्यादा बिकण आलो लेखक और बाइबिल पडा़वण आलो जाईस मेयर रै रूप मैं देखो, आपरी जिन्दगी रा मजा लेवण मां मदद करण खातर उत्साहित करो

Go to videos

ऑडियो सन्देश

ई किताबां

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon