Priblíž sa k Nemu

Priblíž sa k Nemu

Alebo či sa nazdáte, že nadarmo hovorí Písmo: Až po závisť žiada [víta] ducha, ktorému spravil príbytok v nás? – JAKUB 4:5

Chceš byť bližšie k Bohu? On chce byť bližšie k nám. Písmo hovorí, že Jeho Duch v nás prebýva a túži, aby sme ho horlivo vítali. Tak ako blízko môžeš byť?

Vždy sa môžeme v našom vzťahu priblížiť viac k Bohu. V skutočnosti my sami sme tí, ktorí určujeme, aký blízky vzťah s Ním budeme mať. Hoci žije v nás, Svätý Duch si nevynucuje vzťah s nami. Chce, aby bol v našich životoch vítaný.

Boh nás stvoril pre spoločenstvo a veľmi túži mať s nami vzťah. Túži sa s nami rozprávať, počúvať nás, učiť nás a viesť nás – jednoducho byť súčasťou našich životov. My sme na tom lepšie! Sme obnovovaní, keď máme s Ním spoločenstvo. Výhody trávenia času s Otcom sú nekonečné.

Priateľ môj, povzbudzujem ťa, aby si bol vytrvalý vo vytváraní času na spoločenstvo s Otcom. On čaká a hovorí: „Príď ku mne…“ Tak choď do toho… a uvidíš, čo má pre teba pripravené.


Modlitba

Bože, udivuje ma, ako túžiš po spoločenstve so mnou. Tiež chcem byť bližšie k Tebe. Ďakujem Ti, že ma miluješ a približuješ sa ku mne, keď sa aj ja približujem k Tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon