Uprimne o strese

Úprimne o Strese

Ľudia okolo nás sú tak pod tlakom, že sú často beh, neslušný, podráždený a frustrovaný. Sú vystavení finančnému stresu a manželský, ako aj stres vychovávať deti v neistom svete e v konštantnej zmene. Z dôvodu duševného stresu pri práci a fyzický stres spôsobený prepracovaním a zlomenými nervami, niektoré sa zdajú byť časované bomby sa chystajú explodovať.

My veriaci nesmieme podľahnúť stresu, ktorý ich ovplyvňuje ľudia „sveta“, teda tí, ktorí nepoznajú Ježiša ako Spasiteľa a Pane. Nesmieme sa pohybovať vo svetovom systémovom myslení, hovoriť a správať sa ako ľudia na svete. Náš postoj a náš prístup by sa mal úplne líšiť od prístupu world.

Power Thoughts SLOVAK

Sila myšlienok

Je nevyhnutné pochopiť, že myšlienky majú veľkú moc!
Pokoj

Pokoj

Pokoj, ktorý dáva Ježiš, funguje aj v dobrých aj v zlých časoch.
Revolucia lasky

Revolúcia lásky

Sme súčasťou celosvetového spoločenstva a členovia našej ľudskej rodiny trpia nemysliteçným a nevysloviteľným spôsobom.
Krasa namiesto popola

Krása miesto popola

Ak ste boli traumatizovaní zneužívaním, je mojou nádejou, že táto kniha vám poslúži ako mapa na ceste od popolu zničenia, devastácie, ku okrase zdravia a celistvosti vo vaãom vnútornom ja.
Bojisko v mysle

Bojisko v mysli

Diabol je klamár. Pamätajte na to, že pre svoj boj má stratégiu. Pozoruje nás už veľmi dlho.
100 sposobov

100 spôsobov

Môæete sa rozhodnúî pre jednoduchý, plodný, naplnený, pokojný a radostný æivot.
Nový spôsob života

Nový spôsob života

Ste nespokojní so svojím životom?
PREČO, BOŽE, PREČO?

PREČO, BOŽE, PREČO?

Deje sa práve teraz vo vašom živote niečo, čomu nerozumiete?
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon