Revolúcia lásky

Z 2,2 miliardy detí na svete žije 640 miliónov bez vhodného prístrešku, 400 miliónov bez kvalitnej pitnej vody a 270 miliónov bez prístupu k akýmkoľvek zdravotníckym službám. Sú to ohromujúce, realistické fakty o æivote vo svete, v ktorom žijeme. Tieto veci sa odohrávajú na našej planéte a my o nich vieme. Tieto štatistiky sa nemusia týkaî mesta alebo krajiny, kde bývate, no dnes sme všetci viac, ako kedykoçvek predtým, globálnymi občanmi. Sme súčasťou celosvetového spoločenstva a členovia našej ľudskej rodiny trpia nemysliteçným a nevysloviteľným spôsobom.

Verím, že je čas na celosvetový budíček – na výzvu, ktorá nás pozdvihne z našej çahostajnosti, našej nevedomosti alebo nášho odporu voči ťažkostiam a vyprovokuje nás k tomu, aby sme sa postavili proti bolesti a chudobe, stratám a nedostatku, nespravodlivosti a útlaku a proti životným podmienkam, ktoré nepodporujú zdravý ľudský život, ani základnú dôstojnosî. Naozaj je čas na revolúciu lásky.

Stiahnuť
Revolucia lasky
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon