Biti poput Hrista

Biti poput Hrista

‘’One koje je unapred znao, Bog je i predodredio da budu saobraženi slici njegovog Sina, da on bude prvorođeni među mnogom braćom.’’ —Rimljanima 8:29

Najbolji cilj koji svaki hrišćanin može da ima je da teži da bude poput Hrista. Isus je vidljiva slika Oca, a mi smo pozvani da sledimo Njegove korake. Došao je kao pionir vere, da bi nam na primeru pokazao kako treba da živimo. Izazvani smo da se prema ljudima ponašamo onako kako se Isus ponašao. Cilj ne treba da nam bude da budemo što poznatiji i uspešniji u poslu. Ne radi se o prosperitetu, popularnosti ili izgradnji velike službe, već o tome da što više budemo poput Isusa Hrista. Duhovna zrelost se ne može postići ako ”ne umremo sebi.” To znači reći da Bogu, a sebi ne, kada su Božija i naša volja u suprotnosti. Isus je rekao svojim učenicima da će, ako žele da ga slede, svakodnevno morati da nose svoj krst. Da bismo sledili Hrista i postali poput Njega, moramo da izaberemo da zaboravimo na ono što želimo – na svoje planove – i da umesto toga verujemo da će nam pokazati šta je Njegova volja za nas. Božija volja nas uvek vodi dubokoj radosti i zadovoljstvu.

Ti si Božiji ambasador – dobro ga predstavljaj!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon