Davanje mora nešto da košta

Davanje mora nešto da košta

’’Ali car mu odvrati: ’Ne, hoću da ti platim. Neću da prinosim Gospodu, svome Bogu, žrtve paljenice koje me ništa ne staju.’’ Druga Samuilova 24:24

Verujem da u Božijoj ekonomiji, ne vredi imati ništa jeftino. Bog nam je svog Sina dao besplatno, i pošto ne možemo da izjednačimo tu žrtvu, moramo požrtvovano dati nešto što je nama dragoceno. Kralj David je rekao da ne želi da da Bogu nešto što ga ne košta. I naučila sam da istinsko davanje nije davanje ako ga ne osetimo.

Davanje odeće i predmeta iz kuće koji nam više ne trebaju može biti lep gest, ali to nije isto što i istinsko davanje. Istinsko davanje je kada nekome damo nešto što želimo da zadržimo.

Verujem da je bilo vremena kada ti je Bog tražio da daš nešto što si želeo da zadržiš. Ali kada razmisliš da je On dao svog jedinog Sina za nas jer nas je voleo, zar to ne čini da poželiš da i ti sebe daš?
Jednostavna istina je ovo: Treba da dajemo da bismi bili srećni, a davanje nije istinsko ako nas nešto ne košta.


Početak molitve

Bože, želim da moje davanje ima smisla. Govori mi kada želiš da blagoslovim nekog drugog. Želim da dajem drugima kao što si Ti meni dao Tvoju ljubav.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon