Hristos u tebi, nada slave

Hristos u tebi, nada slave

‘’Njima je Bog hteo da obznani koliko je među neznabošcima bogatstvo slave ove tajne, koja je Hristos u vama, nada u slavu.’’ —Kološanima 1:27

Možemo da spoznamo i doživimo Božiju slavu jer Hrist živi u nama. On je naša nada da dobre stvari dolaze. Kao Božija deca imamo nasledstvo u Hristu i pravo da doživimo Njegovu dobrotu. Sotona se bori svim snagama da nas prevari; želi da verujemo da smo nesposobni, nedostojni i lišeni dobrih stvari koje Bog ima za nas. Zbog toga se mnogi kada pogledaju u sebe osećaju kao gubitnici. Ali ako se setiš da zbog Hrista koji prebiva u tebi možeš da doživiš Božiju slavu, živećeš pun nade. Svakog dana ćeš napredovati ka boljim stvarima. Pogledaj u svoje sposobnosti i usresredi se na ono što Bog može da učini kroz tebe. Da li si spreman da veruješ da će Bog pokazati svoju dobrotu u tvom životu? Bog traži ljude kojima će pokazati svoju dobrotu, budi ti ta osoba!

Ono najbolje što Bog ima za tebe tek dolazi. Očekuj dobre stvari!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon