Važnost zastupanja

Važnost zastupanja

‘’Tražio sam među njima čoveka koji bi izgradio zid i stao pred mene u prolom u njemu da brani zemlju, da je ne zatrem, ali ne nađoh nikoga.’’ —Jezekilja 22:30

Posredovati znači stati za nekoga, zastupati ga pred Božijim prestolom. Ako je nečiji odnos sa Bogom iz bilo kog razloga narušen, imamo mogućnost i privilegiju da zastupamo tu osobu tako što ćemo se moliti za nju. Možemo da se zauzmemo za nju i očekujemo da će biti utešena i ohrabrena dok traje vreme čekanja. Takođe možemo da očekujemo i blagi napredak u pogledu zadovoljenja njenih potreba. Ne znam šta bi se dogodilo da se ljudi nisu zauzimali za mene. Molim se da mi Bog da ljude koji će zastupati za mene da ispunim službu za koju me je pozvao. Potrebno je da se molimo jedni za druge. Moliti za druge je poput setve. Moramo da posejemo seme da bismo imali šta da požnjemo (Galatima 6:7). Posejati seme u živote drugih ljudi tako što ćemo zastupati za njih je jedan od sigurnih načina da stvorimo žetvu u svom životu. Svaki put kada se molimo za nekoga ne samo da pozivamo Boga da radi u životu te osobe, već i u našam životu. Zastupanjem drugim obavljamo službu Isusa Hrista koju je On započeo na zemlji.


Božija sila se oslobađa kada se molimo za druge ljude.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon