Kada si uplašen

Kada si uplašen

‘’Ne boj se, jer ja sam sa tobom, ne plaši se, jer ja sam tvoj Bog. Ja ću te osnažiti i pomoći ti, ja ću te podupreti svojom desnicom pobedničkom.’’ —Isaija 41:10

Jedna od privilegija koju imamo kao vernici je sloboda od straha. Ako je strah imao moć nad tobom u prošlosti, možeš ga se osloboditi. Uz Božiju pomoć možeš da prevaziđeš strah i počneš da živiš život u izobilju, baš onako kako je Bog isplanirao za tebe. Čak i kada se sećamo uplašeno, ne moramo da se prepustimo tome. Možemo da idemo napred u pravcu onoga na šta nas Bog poziva; On će biti sa nama da nas zaštiti i sprovede do kraja. On će nam pomagati, ići ispred nas, boriti se na našoj strani i dovesti do pobede ako smo mu poslušni. ”Ne boj se, ja sam sa tobom” je poruka koja se provlači kroz celu Bibliju. Bog ne želi da se plašimo jer nas strah sprečava da idemo napred i činimo sve što je On planrao za nas. Bog nas voli i želi da nas blagoslovi ali strah nas sprečava da doživimo najbolje od Boga. Najbolji stav koji svaki hrišćanin može da zauzme je sledeći: ”Strah ne dolazi od Boga i neću dozvoliti da kontroliše moj život! Suočiću se sa strahom, neću mu se prepustiti. Kada se uplašim, nastaviću napred jer znam da je Bog sa mnom.”


Isus je tvoj Izbavitelj. Kada mu se približiš, On će te izbaviti od straha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon