Bog te ne odbacuje

Bog te ne odbacuje

‘’Ako me otac i majka ostave, Gospod će me primiti.’’ —Psalam 27:10

Stvoreni smo da bismo bili prihvaćeni, a ne odbačeni. Biti odbačen znači biti ostavljen i bezvredan; biti odbačen znači biti nepoželjan, ali Bog čini nešto sasvim suprotno. On nas privlači k sebi i vidi nas kao izuzetno dragocene. Činjenica je da je Bog posalo Isusa da umre za nas pokazuje da nas Bog voli i da smo mu vredni. Ako se boriš sa nepovoljnom slikom o sebi, razlog tome može biti jer si bio odbačen. Emocionalna bol koju uzrokuje odbacivanje je jedna od najdubljih boli. To naročito važi ako smo odbačeni od nekoga koja volimo i očekujemo da on nas voli (na primer, roditelji ili supružnici).
Nije lako prevazici posledice odbačenosti ali je to svakako moguće uz pomoć ljubavi Isusa Hrista. U Efescima 3:18 Pavle se moli da crkva otkrije ”širinu, dužinu, visinu i dubinu” ljubavi koju Bog ima za njih. Kaže da to daleko prevazilazi puko znanje. Obrati pažnju na sve načine na koje Bog pokazuje svoju ljubav prema tebi; to će ti pomoći da prevaziđeš bol koju je prouzrokovalo odbacivanje ljudi. Svaki put kada ti Bog pokaže blagonaklonost, On ti pokazuje da te voli. Mnogo je načina na koje ti On pokazuje svoju ljubav. Već od danas počni da obraćaš pažnju na njih.


Otkrivenje Božije ljubavi će uništiti svaki koren odbačenosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon