Ne sumnjaj u sebe

Ne sumnjaj u sebe

’David je bio na velikoj muci, jer su ljudi govorili da ga treba kamenovati, pošto su svi bili ogorčeni zbog svojih sinova i kćeri. Ali David nađe snagu u Gospodu, svome Bogu.’’ —1. Samuilova 30:6

Ako ne verujemo u sebe – u darove i talente koje nam je Bog dao – ko će da veruje? Bog veruje u nas, i to je dobra stvar; u suprotnom možda nikada nećemo ostvariti napredak. Ne možemo uvek da čekamo da dođe neko ko će nas ohrabriti da ispunimo svoj pun potencijal. Kada su se David i njegovi ljudi našli u naizgled beznadežnoj situaciji, za koju su ga ljudi okrivili, David je ohrabio i osnažio sebe u Gospodu. Kasnije se situacija potpuno okrenula (1. Samuilova 30:1-20). Kada je bio dečak, svi su sumnjali u pogledu njegove sposobnosti da se bori protv Golijata. Rekli su mu da je premlad i neiskusan, da nema pravi oklop i okužje. Ali David je bio blizu Boga i verovao mu; verovao je da će Bog biti tu za njega i da će mu dati pobedu. Sumnja u samog sebe je apsolutno mučna, ali možemo se osloboditi toga. Možemo, kao David, da poznajemo našeg Boga – Njegovu ljubav, Njegove puteve i Reč – onda možemo biti sigurni da će nam On dati snagu koja nam je potrebna.


Način da se oslobodimo sumnje u sebe je da pogledamo na Boga i verujemo u Njegovu moć.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon