Veći plan

Veći plan

‘’A Isus ih pogleda pa reče: ‘’Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.’’ —Matej 19:26

Važno je da tražiš od Boga da ti da snove i vizije za tvoj život. Atrofiramo kada nemamo za čim da težimo. Bog nas je stvorio da imamo ciljeve. Efescima 3:20 nam kaže da je Bog u stanju da učini neuporedivno mnogo više od svega što možemo da zamislimo i tražimo. Zbog toga, kao hrišćani, možemo da mislimo o velikim stvarima, da imamo velike ciljeve i da se nadamo velikom učinku. Mnogo puta pogledamo na zadatak i pomislimo kako nema šanse da uradimo ono što treba. To se dešava kada gledamo na sebe, umesto na Boga koji može sve. Kada je Gopsod pozvao Isusa Navina da preuzme Mojsijevo mesto i povede Izraelce u obećanu zemlju, rekao mu je: ‘’Dok si živ, niko neće moći da ti se odupre. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i s tobom: nikada te neću napustiti ni ostaviti’’ (Isus Navin 1:5). Ako je Bog obećao da će biti sa nama – i On to čini – to je zaista sve što nam je potrebno. Njegova snaga je savršena u našoj slabosti (2. Korinćanima 12:9). Kakve god slabosti da imaš, Božijom snagom možeš učiniti veće stvari nego što misliš da je moguće.


Bogu je čast kada mu veruješ da ćeš uraditi velike stvari moje se čine nemogućim.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon