Odupri se strahu, prigrli veru

‘’A bez vere je nemoguće ugoditi Bogu, jer ko mu pristupa treba da veruje da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga traže.’’ Jevrejima 11:6

Sotona danonoćno pokušava da nam život ispuni strahom. Budući da kroz veru čujemo Božiji glas, moramo se žestoko odupreti strahu. Biblija kaže da Božija Reč otkriva pravednost koja nas vodi iz vere u veru (vidi Rimljanima 1:17). Ako naučimo ko smo u Hristu i shvatimo koliko nas On voli, možemo pristupiti svemu sa stavom vere. Bog nam je mnogo puta rekao da ne treba da se bojimo jer je On sa nama.

Molitva u veri će pomoći nama i drugima na neverovatne načine; zato te ohrabrujem da čvrsto veruješ. Kada se molimo u veri primamo Božiju volju, ali kroz strah možemo primiti volju neprijatelja. Jov je rekao da je na njega došlo ono čega se bojao (vidi Jov 3:25), zato budi siguran da živiš iz vere u veru. Šta god da radiš veruj da je Bog dobar i da ćeš dobiti najbolje od Njega.

Molitva je jedna od najvažnijih stavri kojoj treba da pristupamo sa srcem punim vere. To otvara vrata raja i oslobađa Božiju snagu u našem životu i okolnostima. Budi vrlo oprezan da se strah ne ušunja u tvoje molitve i omete te da primiš ono što Bog želi za tebe. Ako imaš ozbiljan problem sa strahom, savetujem ti da započneš svoje molitve ovako: ‘’Danas pristupam Bogu u veri i odupirem se svakom strahu.’’ Hrabro očekuj da čuješ stvari od Boga i ne zaboravi da Bog uslišava tvoje molitve zato što je On dobar, ne zato što si ti savršen.

BOŽIJA REČ ZA TEBE DANAS:

Neka ti srce bude puno vere.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon