Osloni se na Božiju snagu

Osloni se na Božiju snagu

‘’Na kraju, jačajte u Gospodu i u njegovoj silnoj snazi.’’ —Efescima 6:10

Tajna uspeha u bilo kom poslu je da se oslanjamo na Božiju snagu. Naša snaga će se istrošiti, ali Božija nikad neće. Mnogo puta u životu sam bila u situaciji da nisam znala šta da radim, ali Bog mi je uvek pomagao i dovodio me do mesta pobede. Svaki put me je susreo sa svojom snagom koja mi je bila neophodna da uspem. Očekuj da će Bog istu stvar učiniti za tebe, bez obzira sa čim se trenutno suočavaš. Bog je tvoja snaga! U Efescima 6:10, Pavle nas uverava da će Bog izliti snagu na naš život kada smo u bliskom zajedništvu sa Njim. Prorok Isaija kaže da će oni koju su otkrili tajnu čekanja na Gospoda ”uzdići na krilima kao orlovi” (Isaija 40:31). Ovaj stih i mnogi drugi nam pokazaju da ćemo biti osnaženi ako idemo kod Boga za ono što nam nedostaje. Bog je obećao da nas nikada neče ostaviti ili napustiti. On je sa nama na svakom koraku našeg putovanja i daje nam snagu koja nam je potrebna.


Bog želi mnogo više od toga da ti da snagu – On želi da bude tvoja snaga.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon