Samo veruj

Samo veruj

‘’Tada ih on upita: ‘A šta vi kažete, ko sam ja?’ Simon Petar mu odgovori: ‘Ti si Hristos, Sin Boga živoga.’’ —Matej 16:15-16

Kada je Petar rekao da je Isus Hristos, Sin Boga živoga, to je bila izjava vere. Izgovarajući ovo, Petar je pokazao veru. Ne mislim da je to izjavio slučajno, mislim da je to učinio sa sigurnosšću koja je zadivila Isusa jer mu se odmah obratio rekavši mu da je blagosloven. Zatim je rekao da će na tim čvrstim temeljima sagraditi svoju crkvu. Isus je rekao Petru: ”Ako zadržiš ovu veru, to će biti poput stene u tvom životu na kojoj ću moći da izgradim svoje kraljevstvo u tebi i kroz tebe. Tvoja vera će se razviti do mesta na kome ni vrata pakla neće moći da te nadvladaju. Dešavalo se mnogo puta u mom životu da budem obeshrabrena i da ne znam šta da radim, osećala sam se kao da nešto nije u redu i da su se svi urotili protiv mene. Reči koje sam iznova čula su: ”Samo veruj.”

Ovo obećanije ne važi samo za Petra. Isus istu stvar govori tebi i meni. Samo veruj!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon