Slušaš li ga?

‘’O tome bismo mogli mnogo da govorimo, ali je teško da se objasni, pošto ste postali tvrdi na ušima.’’ Jevrejima 5:11

Da li si ikada upoznao nekog ko postavlja pitanja, ali se ne trudi da čuje odgovor? Teško je razgovarati sa nekim ko ne sluša. Sigurna sam da Bog ne govori ljudima sa takvim stavom jer ako mi nećemo da ga slušamo, naćiće nekoga ko je željan da čuje šta On ima da kaže.

Jevrejima 5:11 nas upozorava da ćemo propustiti priliku da naučimo važne životne principe ukoliko nismo spremni da slušamo. Osoba sa stavom slušanja ne sluša Božiji glas samo onda kada je u nevolji ili joj je potrebna Božija pomoć, već ona koja želi da čuje šta On ima da kaže za svaki aspekt njenog života. Kada očekujemo da nam čovek nešto kaže, obratimo pažnju na njega; naše uši su spremne da čuju njegov glas. Isto je u našem odnosu sa Bogom; svaki dan treba da živimo u iščekivanju da ćemo čuti Božiji glas.

Isus je rekao da ljudi imaju uši da čuju, ali oni ne čuju, i imaju oči da vide, ali ne vide (vidi Matej 13:9-16). On nije govorio u fizičkim sposobnostima sluha i vida, već o duhovnim ušima i očima, koje dobijamo kada se rodimo za Nebesko kraljevstvo. Duhovne uši nam služe da čujemo Božiji glas. Opremljeni smo da čujemo stvari od Boga, ali moramo da verujemo da to možemo. Sva Božija obećanja se obistinjuju u našem životu kroz veru, zato počni da veruješ danas da bi mogao da čuješ stvari od Boga.

BOŽIJA REČ ZA TEBE DANAS:

Koristi svoje duhovne uši.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon