ఆదరణకర్త

ఆదరణకర్త

నేను నేనే మిమ్ము నోదార్చువాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాత్రుడగు నరునికి ఎందుకు భయపడుదువు? (యెషయా 51:12)

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వివిధ పేర్లు మన జీవితాలలో ఆయన గుణాలక్షణమును మరియు ఆయన పరిచర్యను వివరిస్తాయి. ఆయన మన బోధకుడు మన సహాయకుడు, మన మధ్యవర్తి, మన న్యాయవాది, మన బలవంతుడు మరియు మన ఉత్తరవాది అని పిలుస్తారు. విశ్వాసుల కొరకు పరిశుద్ధాత్మ ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో ఈ పేర్లు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈరోజు నేను ఆయనను మా ఆదరణకర్తగా దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నాను (యోహాను 14:16 చూడండి).

చాలా సంవత్సరాలుగా నేను నా భర్తతో క్రమంగా కోపంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నాకు ఓదార్పు అవసరమని నేను భావించినప్పుడు అతను నన్ను ఓదార్చడు. అతను ప్రయత్నించాడని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను, కానీ దేవుడు నన్ను ఓదార్చడానికి డేవ్‌ను అనుమతించడని నేను ఇప్పుడు గ్రహించాను ఎందుకంటే నేను బదులుగా పరిశుద్ధాత్మ నుండి ఓదార్పుని పొందవలసి ఉంది. నేను అడిగితే నాకు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు ఆయన ఇచ్చేవాడు.

దేవుడు మన కోసం కొంత మొత్తాన్ని మాత్రమే చేయడానికి ప్రజలను అనుమతిస్తాడు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ అనుమతించడు. మనకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే వ్యక్తులు కూడా మనకు కావలసినవన్నీ అన్ని సమయాలలో ఇవ్వలేరు. దేవుడు మాత్రమే చేయగలిగినది ఇతరులు మనకు చేయాలని మనం ఆశించినప్పుడు, మన అంచనాలు తప్పు స్థానంలో ఉన్నాయి మరియు మనం ఎల్లప్పుడూ నిరాశ చెందుతాము.

దేవుని ఆదరణ ఇతరులకన్నా చాలా గొప్పది. దేవుడు మనకు పరిచర్య చేయమని ఆ వ్యక్తిని నియమించి, అభిషేకిస్తే తప్ప, ఒక వ్యక్తి మనకు నిజంగా అవసరమైన వాటిని ఎప్పటికీ ఇవ్వలేడు, అతను తరచూ చేస్తాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిజమైన ఓదార్పు యొక్క ఏకైక ఆధారం దేవుడు మరియు మనకు అవసరమైనప్పుడు, మనం దాని కోసం ఆయన వద్దకు వెళ్లి, దానిని మనకు పంపడానికి ఆయన తగినట్లుగా భావించి దానిని స్వీకరించాలి. మీరు ఈరోజు బాధపడుతుంటే, దైవికమైన ఓదార్పు కోసం దేవుడిని అడగమని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుని వద్ద నుండి ఆదరణను వెదకండి మరియు పొందుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon